Escudo Concello de Vigo

Servizos Sociais

Profesionais

Na actualidade, para atender a duas quendas de traballo, CEDRO dispón dunha plantilla de 37 profesionais, según a seguinte distribución:

 • 2 psiquiatras
 • 2 médicos
 • 4 psicólogos
 • 3 traballadoras sociais
 • 2 enfermeiras
 • 1 auxiliar psiquiátrico
 • 10 auxiliares de laboratorio
 • 5 monitores ocupacionais
 • 1 auxiliar administrativa
 • 3 recepcionistas-telefonistas
 • 2 vixiantes de seguridade
 • 2 limpadoras

 

Quenda de mañá:

 

Quenda de tarde: