Igualdade

Atención Domiciliaria da Infancia

 • Enderezo: rúa Romil, 20. 36202 Vigo.
 • Telefóno: 986 293 963.
 • Fax: 986 201 153.
 • Horario de Oficina: de luns a venres de 9 a 13:30 horas e xoves de 15 a 18 horas.
 • Horario da Atención Domiciliaria: máximo de 4 horas, de luns a venres entre as 7 e as 23 horas.

Servizo dependente da Concellaría de Igualdade, consistente no coidado persoal das fillas e fillos menores de dez anos, desde a hora solicitada ata o seu regreso.

A solicitude do servizo de atención ou acompañamento farase cunha antelación mínima de 24 horas, podendo realizarse de xeito individual ou para colectivos.

O acceso será a través da traballadora social do Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller.

Obxectivos do Servizo de Atención Domiciliaria da Infancia

 • O obxectivo principal é contribuír á armonización da vida laboral profesional e persoal das mulleres, en especial das mulleres vítimas da violencia.
 • Favorecer a incorporación da muller ao traballo.
 • Fomentar a formación académica e ocupacional das mulleres.
 • Potenciar e facilitar a participación das mulleres nas actividades de asociacionismo: ANPAS, movementos veciñais, asociacións veciñais, etc.
 • Acadar tempo propio e persoal, específico para cada muller.

Volver ao Inicio

Documentación necesaria

 • DNI.
 • Libro de Familia.
 • Volante de empadroamento.
 • Xustificante de ingresos da unidade familiar.
 • Comprobante do motivo polo que se solicita o servizo.
 • Outros que poderá solicitar a traballadora social.

Volver ao Inicio

Casos e situacións nos que se pode solicitar o Acompañamento

 • Ampliación da formación persoal (oposicións, cursos, alfabetización, graduado escolar…).
 • Entrevistas para probas de trabajo.
 • Comparecencia ante calquera administración.
 • Urxencias: ingresos hospitalarios, accidentes, atención a casos de extrema gravidade mentres non poidan ser resoltos por outros servizos especializados.
 • Participación nas asociacións de mulleres ou socio-culturais: ampas, sindicatos, asociacións veciñais. Neste caso o servizo será colectivo e o acompañamento realizarase no centro onde as nais realicen a actividade.
 • Ampliación da formación persoal (oposicións, cursos, alfabetización, graduado escolar...).

Volver ao Inicio

Servizo Individual de Atención Domiciliaria

 • A duración máxima da atención é de 4 horas, de luns a venres entre as 7 e as 23 horas.
 • En ningún caso deixarase ás e aos menores sós.
 • O acompañamento realizarase na casa da beneficiaria.
 • O acceso será a través da traballadora social do Centro de Información dos Dereitos da Muller.
 • Realízase previamente unha valoración económica da unidade familiar, con referencia ao IPREM, xa que logo varía en función deste.

Volver ao Inicio

Servizo Colectivo de Acompañamento

 • O servizo prestarase no centro onde as nais realicen a actividade.
 • Deberá dispor dun espazo habilitado e material para o entretemento que pode solicitarse ás ludotecas municipais.
 • Deberá reunir a condicións de hixiene e seguridade necesarias para atender aos menores.

Volver ao Inicio

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100