Logos

A axenda urbana española

Axenda Urbana Española

A Axenda Urbana Española, tomada en consideración polo Consello de Ministros do 22 de febreiro de 2019, é a folla de ruta que marcará a estratexia e actuacións a levar a cabo ata 2030, para facer das nosas vilas e cidades zonas amigables, acolledoras, saudables e convivencia consciente. Constitúe un verdadeiro "menú á carta" para que todos os actores, públicos e privados, que interveñan nas cidades e que buscan un desenvolvemento equitativo, xusto e sostible dende os seus distintos ámbitos de actuación, poidan elaborar os seus propios Plans de Acción.

A Axenda Urbana Española (AUE) é un documento estratéxico, sen carácter normativo, e polo tanto de adhesión voluntaria, ao que, de acordo cos criterios establecidos pola Axenda 2030, a nova Axenda Urbana das Nacións Unidas e a Axenda Urbana para o A Unión Europea persegue a consecución da sustentabilidade nas políticas de desenvolvemento urbano. Tamén constitúe un método de traballo e un proceso para todos os axentes, públicos e privados, que interveñen nas cidades e que buscan un desenvolvemento equitativo, xusto e sostible dende os seus distintos ámbitos de actuación.

Tras un intenso traballo de preparación e un amplo proceso participativo que leva case un ano de duración, esta estratexia de desenvolvemento urbano integrado ofrece un Decálogo de Obxectivos Estratéxicos que desenvolve, á súa vez, un total de 30 obxectivos específicos, e 291 liñas de actuación, poñendo a disposición dos que estean interesados ​​na súa posta en marcha, un verdadeiro "menú á carta" para que poidan elaborar os seus propios Plans de Acción. Todo iso desde unha perspectiva ampla que engloba a todas as vilas e cidades independentemente do seu tamaño e poboación, e baixo o triplo prisma da sustentabilidade económica, social e ambiental.

Marco estratéxico e modelo territorial e urbano Ver documento

A Nova Axenda Urbana das Nacións Unidas é un bo exemplo dos enfoques integrados que require o concepto simultáneo -ambiental, social e económico- de sustentabilidade. A Axenda Urbana da Unión Europea tamén aposta por esta visión integrada da sustentabilidade. Os obxectivos desta Axenda, polo tanto, son amplos e ambiciosos e a eles dá resposta o seu marco estratéxico, que está composto por un Decálogo de obxectivos a acadar e unha relación de posibles liñas de actuación a despregar por cada un dos actores que o desexen comprometerse coa Axenda.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100