As Illas Cíes

Normativa

Está prohibido:

 • Acampar fóra das instalacións autorizadas.
 • Acender calquera tipo de lume, fogueira ou similar.
 • Permanecer ou transitar con animais domésticos (agás can guía).
 • Tirar ou depositar calquera tipo de lixo fóra dos lugares destinados para tal fin.
 • Matar, capturar, molestar ou ferir os animais silvestres.
 • Utilizar megafonía, ruídos ou volumes de son que poidan alterar a tranquilidade natural do lugar.
 • Arrincar, cortar ou maltratar a vexetación.
 • Acceder á reserva de aves mariñas, sinalizada.
 • A práctica de pesca submariña.
 • Mariscar ou realizar calquera actividade extractiva no litoral das illas, o lago e os primeiros 100m de franxa marítima de protección do parque, cara ao mar (exceptuándose as autorizacións expresas ou actividades profesionais).
 • Permanecer ou transitar con armas, arpóns, fusís submariños ou outros aparellos similares.
 • Instalar pancartas ou anuncios publicitarios.
 • Introducir especies animais ou vexetais non autóctonas.
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100