Escudo Concello de Vigo

Arquivo municipal

Fondos e coleccións

O Arquivo municipal de Vigo custodia distintos fondos documentais, tanto de carácter público como privado, así como outras coleccións documentais, hemerográficas, fotográficas e bibliográficas.

As datacións da documentación custodiada no Arquivo acadan unha grande antigüidade nalgúns casos, existindo documentos desde finais do século XIV até a actualidade.

Entre os fondos públicos podemos destacar:

 1. Concello de Vigo (1578-2014)
 2. Concello de Bouzas (1599-1904)
 3. Xulgado de Bouzas (1666-1904)
 4. Concello de Lavadores (1786-1941)

Entre os fondos privados podemos enumerar os seguintes:

 1. Marquesado de Valadares (1532-1934)
 2. Marquesado de Mos e Valadares (1394-1970)
 3. Condado de Ramiráns e Ximonde (1452-1992)
 4. Obra Pía da Familia Coronel (1573-1850).
 5. Hospital de Pobres de Vigo (1753-1834).
 6. Capela do Castro (1659-1830)
 7. Colexiata de Vigo (1653-1934)
 8. Escola de Nenos (1803-1841)
 9. Banda de Música (1888-1983)

 

Ademais, tamén se custodian outras coleccións organizadas tematicamente que durante o proceso de reorganización e redescrición se intentarán reintegrar nos seus respectivos fondos documentais:

 1. Títulos e privilexios.
 2. Documentación relixiosa.
 3. Documentación militar.
 4. Documentación xudicial.
 5. Documentación histórica.

 

Finalmente, o Arquivo municipal tamén custodia outro tipo de coleccións non documentais:

 1. Colección hemerográfica.
 2. Colección de material gráfico.
 3. Colección bibliográfica.
Fondos e coleccións

Últimas noticias municipais