Arquivo municipal

Fondos e coleccións

O Arquivo municipal de Vigo custodia distintos fondos documentais, tanto de carácter público como privado, así como outras coleccións documentais, hemerográficas, fotográficas e bibliográficas.

As datacións da documentación custodiada no Arquivo acadan unha grande antigüidade nalgúns casos, existindo documentos desde finais do século XIV até a actualidade.

Entre os fondos públicos podemos destacar:

 1. Concello de Vigo (1560-2014)
 2. Concello de Bouzas (1599-1904)
 3. Xulgado de Bouzas (1666-1904)
 4. Concello de Lavadores (1786-1947)
 5. Banda Municipal de Música (1883-1984)
 6. Escola Municipal de Artes e Oficios (1886-1993)

Entre os fondos privados podemos enumerar os seguintes:

 1. Marquesado de Valadares (1532-ca. 1950)
 2. Marquesado de Mos e Valadares (1378-1969)
 3. Condado de Ramiráns e Ximonde (1452-1992)
 4. Obra Pía da Familia Coronel (1563-1850).
 5. Hospital de Pobres de Vigo (1773-1887).
 6. Capela do Castro (1659-1830)
 7. Colexiata de Santa María de Vigo (1578-1931)
 8. Escola de Nenos (1752-1846)

 

Ademais, tamén se custodian outras coleccións organizadas tematicamente que durante o proceso de reorganización e redescrición se intentarán reintegrar nos seus respectivos fondos documentais:

 1. Títulos e privilexios.
 2. Documentación relixiosa.
 3. Documentación militar.
 4. Documentación xudicial.
 5. Documentación histórica.

 

Finalmente, o Arquivo municipal tamén custodia outro tipo de coleccións non documentais:

 1. Colección hemerográfica.
 2. Colección de material gráfico.
 3. Colección bibliográfica.
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100