Educación

Curso 2023-2024

Convocatoria xeral preinscripción

Formalización de matrícula   

Alumnado de novo ingreso na EMAO curso 2023-24

 1. As persoas incluídas nos listados cos resultados do sorteo e das probas de acceso deberán formalizar a súa matrícula presentando na Unidade Administrativa da EMAO a seguinte documentación:
 • Ficha cumprimentada (Recóllese e entrega na U.A. da EMAO).
 • Fotocopia simple do seu DNI.
 • Datas e horario de matrícula: del 25 al 28 de setembro (de 10 a 13 horas e de 16 a 20 horas). O dia 29 de setembro (de 10 a 13 horas)          
 1. De non confirmarse a matrícula nas datas indicadas daráselle de baixa na lista de admisión, pasando a ocupar o seu posto a persoa que figure no lugar correspondente na lista de agarda.
 2. Establécese unha lista de agarda para cada especialidade, para os casos de substitución por baixa ou por renuncia do alumnado durante o primeiro trimestre do curso 2023-2024. Por razóns prácticas, o número de persoas que figuran na lista de agarda que se publica é, como máximo, o número de prazas ofertadas para cada especialidade.
 3. A admisión definitiva está condicionada á veracidade dos datos de empadroamento.      

Preinscrición alumnado de novo ingreso

Acceso por convalidación

 • Acceso a niveis superiores por convalidación. Vacantes existentes
 • Solicitudes de Preinscrición: Deberán realizarse por correo electrónico ao enderezo emao@vigo.org, segundo o cadro de vacantes existentes publicado e reunindo os requisitos esixidos na convocatoria.

  • Prazo de preinscrición :  do 11 de xullo ao  8 de setembro, indicando:
  • Asunto: Solicitude acceso por convalidación
  • Corpo da mensaxe: Especialidade e nivel  ao que se opta, Nome, apelidos e DNI
  • Incorporarase a documentación indicada nos puntos 3.3. e 3.4 da convocatoria.
 • Calquera dúbida, pode poñerse en contacto :
  • De luns a venres de 9 a 14 horas (agosto pechado)
  • Teléfono: 986 228 088 
  • Correo Electrónico: emao@vigo.org

Nivel avanzado

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100