Montes, parques e xardíns

Trámites de Xardíns

Lista de trámites

Mantemento de Zonas Verdes, Zonas Forestais, Parques Infantís etc.

Comunicación ao Concello dos desperfectos ou deterioro do mobiliario urbano de parques, xogos infantís, arbolado viario etc. de propiedade ou competencia municipal.

Realización de Poda de Árbores

Comunicación ao Concello para a realización de poda de árbores de propiedade ou competencia municipal.

Recollida e Doazón de Prantas e Arbores ao Concello de Vigo

Recollida e doazón ao Concello de prantas e árbores, ou calquera outro elemento que poida ser de utilidade nas zonas verdes ou parques infantís da cidade.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100