Escudo Concello de Vigo

Servizos Sociais

Metodoloxía

A metodoloxía empregada nesta UAD baséase en ofrecer unha atención multidisciplinar coordinada, capaz de abordar o problema da drogodependencia dende a súa propia multidimensionalidade, combinando distintas intervencións terapéuticas sobre as áreas médica, psicolóxica e social.

En todos os casos, leva a cabo unha avaliación diagnóstica integral co obxecto de determinar as necesidades de intervención específicas en cada paciente e as prioridades á hora de establecer os obxectivos terapéuticos.

Trátase de ofrecer unha resposta adecuada, coordinando as intervencións sobre cada unha das áreas asistenciais, e axustada a cada unha das etapas diferenciadas do proceso terapéutico:

  • Desintoxicación, ou proceso terapéutico dirixido a superar o estado de dependencia física.
  • Deshabituación, ou proceso terapéutico dirixido a superar o estado de dependencia psicolóxica.
  • Rehabilitación, ou proceso de mellora da autonomía funcional do paciente a nivel individual e social.

O resultado é unha ampla oferta asistencial que abarca desde as estratexias de diminución do dano ata os denominados programas de alta esixencia.