Servizos Sociais

Unidades de traballo social

As UTS ou Unidades de Traballo Social son a "porta de entrada" ao Sistema de Servizos Sociais e ofrecen un Servizo de Información público, para toda a poboación, desde onde se facilita de forma profesional e confidencial, información sobre os servizos sociais, recursos e prestacións a disposición das cidadás e cidadáns, así como os dereitos que teñen tanto a nivel individual como grupal.

Nelas valóranse as necesidades expostas, oriéntase aos recursos máis idóneos, intervindo profesionalmente cando as persoas así o demandan, cara a garantir unha atención persoal e social de calidade, ofrecendo:

 • Información, valoración, diagnóstico e orientación á poboación no que respecta aos seus dereitos, recursos e intervencións sociais que lles poidan corresponder.
 • Proporcionando o Servizo de Axuda no Fogar, aloxamento alternativo, prestacións económicas e de emerxencia social.
 • Realizando actuacións preventivas das situacións de risco e necesidade social do conxunto da poboación, intervindo para conseguir a integración social.

Onde estamos:

O Concello de Vigo dispón de cinco Centros Municipais de Servizos Sociais (CMSS), nos que se agrupan as dezasete UTS:

CMSS Concello

UTS: Sur

CMSS Princesa

UTS: Casco Vello, Ou Castro, Centro, Areal e Independencia.

 • Dirección: Praza da Princesa nº 7, baixo
 • Teléfono: 986 438 492
 • Fax: 986 433 194
 • e-mail: ofi.cascovello@vigo.org

CMSS Coia

UTS: Castrelos, Coia, Litoral, Balaídos-Comesaña e Industria.

 • Dirección: Rúa Quintela núm. 31, baixo.
 • Teléfono: 986 298 118
 • Fax: 986 244 672
 • e-mail: ofi.coia@vigo.org

CMSS Rivera Atienza

UTS: Cabral-Candeán, Calvario, Lavadores e Rivera Atienza.

 • Dirección: Avenida E. Martínez Garrido núm. 21, interior.
 • Teléfonos: 986 280 301 e 986 264 216
 • Fax: 986 274 772
 • e-mail: ofi.mgarrido@vigo.org

CMSS Teis

UTS: Teis e Travesía.

 • Dirección: Rúa Doutor Corbal núm. 21, baixo.
 • Teléfono: 986 273 606
 • Fax: 986 251 599
 • e-mail: ofi.teis@vigo.org

Onde acudir

Para solicitar cita previa na UTS, as persoas deben dirixirse á que lle corresponda segundo o seu domicilio, utilizando o buscador ou consultando as Unidades de Traballo Social no Rueiro.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100