Escudo Concello de Vigo

Información económica

Exercicio 2014

Orzamento

O Pleno do excelentísimo Concello de Vigo, na sesión celebrada o 13 de xuño de 2014, aprobou con carácter definitivo o Orzamento Xeral do Concello e os seus Organismos Autónomos Administrativos (Instituto Municipal dos Deportes, Parque das Ciencias Vigo-Zoo, Escola Municipal de Artes e Oficios e Xerencia Municipal de Urbanismo). Publicado no Boletín Oficial da Provincia Nº  118 de 20 de xuño de 2014.