Escudo Concello de Vigo

Medio Ambiente

Sendas azuis

A Senda Azul é unha iniciativa de ADEAC (Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor) en municipios con Bandeira Azul que contribúe ao uso sostible do litoral mediante a xestión, conservación e divulgación do patrimonio natural e etnográfico de xeito compatible co desenvolvemento, goce, saúde e benestar da cidadanía.

Sendas azuis: