Igualdade

Igualdade laboral

Teléfonos de Interese (Vigo)

 • Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller: 986 293 963
 • Inspección de Traballo: 986 430 600
 • Colexio de Avogados e Avogadas: 986 234 652
 • Sindicatos:
  • CCOO: 986 246 821
  • CIG: 986 827 900
  • UGT: 986 443 428
 • Servicio Galego de Igualdade (Xunta de Galicia): 986 817 658
 • Concellalía de Igualdade: Concello de Vigo: 986 810 284.

O principio de igualdade de trato, e a prohibición de discriminación por razón de sexo constitúen dereitos fundamentais.

A información e o coñecemento dos dereitos fundamentais, son os alicerces básicos da loita diaria pola Igualdade Laboral.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100