Escudo Concello de Vigo

Igualdade

Igualdade laboral

Teléfonos de Interese (Vigo)

  • Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller: 986 293 963
  • Inspección de Traballo: 986 430 600
  • Colexio de Avogados e Avogadas: 986 234 652
  • Sindicatos:
    • CCOO: 986 246 821
    • CIG: 986 827 900
    • UGT: 986 443 428
  • Servicio Galego de Igualdade (Xunta de Galicia): 986 817 658
  • Concellalía de Igualdade: Concello de Vigo: 986 810 284.

O principio de igualdade de trato, e a prohibición de discriminación por razón de sexo constitúen dereitos fundamentais.

A información e o coñecemento dos dereitos fundamentais, son os alicerces básicos da loita diaria pola Igualdade Laboral.