Información económica

Liquidación e Conta Xeral 2015

 

Liquidación e Conta Xeral

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de  23 de febreiro de 2016. dando conta o Pleno do Concello na sesión do 30 de marzo de 2016.

Conta Xeral rendida por resolución de Alcaldía de data 11 de maio de 2016. Ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 27 de maio de 2016. Aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de 26 de xullo de 2016. Enviada ao Tribunal de Contas en data 29/09/2016, número rexistro TELE/2016/281, vostede poderá ver a publicación da conta na Plataforma de Rendición de Contas.

  • Indicadores:
  • Consolidado:

    Organismos Autonomos

  •  

    Concello de Vigo

    Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100