Organización Municipal

Retribucións

A regulación da financiación dos grupos políticos municipais ven recollida no artigo 73.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, onde se indica que o Pleno da Corporación, con cargo aos orzamentos anuais da mesma e aos efectos da súa actuación corporativa, poderá asignar aos grupos municipais unha dotación económica que constará dun compoñente fixo, idéntico para todos os grupos, e outro variable en función do seu número de membros.

Pode consultar as retribucións dos grupos municipais no Portal de transparencia.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100