Escudo Concello de Vigo

Medio Ambiente

Lexislación ambiental

 

Ademais das anteriores, o departamento de Medio Ambiente do Concello de Vigo conta coas seguintes ordenanzas de aplicación e debido cumprimento pola cidadanía: