Medio Ambiente

Lexislación ambiental

 

Ademais das anteriores, o departamento de Medio Ambiente do Concello de Vigo conta coas seguintes ordenanzas de aplicación e debido cumprimento pola cidadanía:

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100