Escudo Concello de Vigo

Policía Local

Obxectos perdidos

Co fin de dar cumprimento ao establecido no Código Civil, artigos 615 e 616 que regulan o procedemento, publícase a listaxe de obxectos e/ou diñeiro en efectivo. Deste xeito preténdese poñer en coñecemento do público en xeral a relación de obxectos e/ou diñeiro en efectivo depositados recentemente na Oficina de Obxectos Perdidos.

Relación de obxectos perdidos publicados no tablón de edictos do Concello de Vigo: