Persoas con discapacidade

Lexislación

Información xurídica para persoas discapacitadas.

Xeral

Accesibilidade

  • Urbanísticas
    • Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, polo que se aproban as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións. (BOE nº 113 do 11/05/2007).
  • Transporte
    • Real Decreto 1544/2007, de 23 de novembro, polo que se regulan as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos modos de transporte para persoas con discapacidade. (BOE nº 290 do 4/12/2007).

Emprego

  • Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,, polo que se regula o cumprimento alternativo con carácter excepcional da cota de reserva en favor dos traballadores con discapacidade. (BOE nº 94 do 20/04/2005).
  • Real Decreto 2271/2004, de 3 de decembro, polo que se regula o acceso ó emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade. (BOE nº 303 do 17/12/2004).
  • Lei 53/2003, de 10 de decembro, sobre emprego público de discapacitados. (BOE nº 296 do 11/12/2003).
  • Real Decreto 1539/2003, de 5 de decembro, polo que se establecen coeficientes redutores da idade de xubilación a favor dos traballadores que acreditan un grao importante de minusvalía. (BOE nº 304 do 20/12/2003).

Recoñecemento da minusvalía

Publicacións

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100