Arquivo municipal

Coleccións

Ademais destes fondos documentais, o Arquivo municipal de Vigo custodia unha serie de documentación que actualmente está organizada tematicamente e que durante o proceso de reorganización, reclasificación e redescrición que se está a desenvolver se intentará reintegrar dentro do seu fondo correspondente. Estas agrupacións documentais son:

1.- Títulos e privilexios (1557-1833)

Pequena colección documental conformada por tres unidades de instalación que están sendo obxecto de reintegración no fondo documental do Concello. Trátase, na súa maioría, de documentos referidos a privilexios e títulos da Autoridade Real e da Autoridade Señorial polo que a documentación foi reintegrada, na súa maioría, na subfunción SF010 1.1.10. Autoridades Supramunicipais do Antigo Réxime do fondo municipal.

2.- Documentación relixiosa (1578-1954)

Colección documental cun volume aproximado de once unidades de instalación referidas, principalmente, a Colexiata de Vigo. Está composta por documentación económica, patrimonial e correspondencia.
Nestes momentos estase a traballar para identificar se se trata dun fondo documental ou se, pola contra, é unha colección temática e a posibilidade de reintegrar a documentación no fondo municipal.

3.- Documentación militar (1589-1955)

Colección documental cun volume aproximado de catorce unidades de instalación referidas a cuestións bélicas e militares. Dentro da colección podemos encontrar documentos referidos aos aloxamentos, á intendencia, á xustiza militar, ao recrutamento ou aos nomeamentos de cargos. Ademais, tamén hai documentación referida á Guerra de Independencia ou a Guerra de África xunto con documentación da Xunta Local de Defensa Pasiva ou da Milicia Nacional. Por tanto, a documentación está organizada orgánica e tematicamente.
Parte da documentación (Xunta Local de Defensa Pasiva e Milicia Nacional) está sendo reintegrada no fondo municipal mentres que o resto de documentación será analizada para estudar esta posibilidade.

4.- Documentación xudicial (1552-1935).

Pequena colección documental cun volume de sete unidades de instalación referida a diversos asuntos xudiciais correspondentes a varias xurisdicións.

5.- Documentación histórica (1455-1975).

Colección documental cun volume de trinta e unha unidades de instalación referida a diversos asuntos e cunha grande amplitude cronolóxica. Parte da documentación foi reintegrada no fondo municipal como por exemplo os Libros de actas de diversas Xuntas e Comisións, así como as Reais Cédulas, as pragmáticas, as provisións ou ordes que foron incluídas na subfunción SF010 1.1.10. Autoridades Supramunicipais do Antigo Réxime.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100