Medio Ambiente

Rutas urbanas

Mapa da cidade con 8 rutas urbanas de diferente dificultade accesibles para o público en xeral.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100