Escudo Concello de Vigo

Medio Ambiente

Rutas urbanas

Mapa da cidade con 8 rutas urbanas de diferente dificultade accesibles para o público en xeral.