Maiores

Servizos sociais

O Centro Municipal de Servizos Sociais (CMSS), é un órgano central integrado por recursos humanos, técnicos, financeiros e materiais, onde se xestionan e coordinan os diferentes programas que levan a cabo nas Unidades de Traballo Social (UTS).

No referente a persoas maiores a través de Servizos Sociais:

  • Organízanse:
    • visitas culturais
    • programas de vacacións
    • deportes
  • Colabórase con distintas asociacións de maiores a través de colectivos veciñais e sociais.
  • No Centro de Día préstase especial atención ás persoas maiores dependentes e con deterioración cognitiva, preservando o maior tempo posible unha boa calidade de vida.

Pode solicitar máis información en Servicios Sociais e a través das UTS (Unidades de Traballo Social).

Consultar que Unidade de Traballo Social (UTS) lle corresponde (pdf).

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100