Información económica

Liquidación e Conta Xeral 2014

 

Liquidación e Conta xeral

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de  29 de xaneiro de 2015. dando conta o Pleno do Concello na sesión do 23 de febreiro de 2015.

Conta Xeral rendida por resolución de Alcaldía de data 7 de maio de 2015. Ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 27 de maio de 2016. Aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de 26 de xullo de 2016. Enviada ao Tribunal de Contas en data 22/09/2015, número rexistro TELE/2015/89, vostede poderá ver a publicación da conta en Plataforma de Rendición de Contas.

Organismos Autonomos

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100