Escudo Concello de Vigo

Organización Municipal

Concellerías

A composición do goberno municipal segundo as áreas de actuación é a seguinte:

Alcalde

Abel Caballero Álvarez

Dirección electrónica: alcaldia@vigo.org

Área de Patrimonio Histórico

Dirixida pola concelleira delegada de Área, membro da Xunta de Goberno Local e 1ª Tenente de alcalde:

Mª Carmen Silva Rego

Dirección electrónica: tenencia.alcaldia@vigo.org

Área de Fomento e Servizos

Dirixida polo concelleiro delegado de Área, membro da Xunta de Goberno Local e 2º Tenente de Alcalde:

Francisco Javier Pardo Espiñeira

Dirección electrónica: concelleria.fomento@vigo.org

Área de Empresa, Economía, Seguridade e Organización Municipal

Dirixida pola concelleira delegada de Área, membro da Xunta de Goberno Local e 3º Tenente de Alcalde:

Elena Espinosa Mangana

Dirección electrónica: ofi.seguridade@vigo.org 

Área de Urbanismo

Dirixida pola concelleira delegada de Área, membro da Xunta de Goberno Local e 4º Tenente de Alcalde:

María José Caride Estévez

Dirección electrónica: ofi.urbanismo@vigo.org

Área de Cultura e Emprego

Dirixida polo concelleiro delegado e membro da Xunta de Goberno Local:

Abel Losada Álvarez

Dirección electrónica: ofi.areacultural@vigo.org - ofi.emprego@vigo.org

Área de I+D e Dinamización Administrativa

Dirixida pola concelleira delegada de Área:

Ana Mª Mejías Sacaluga

Área de Orzamentos e Facenda

Dirixida polo concelleiro delegado e membro da Xunta de Goberno Local:

Jaime Aneiros Pereira

Dirección electrónica: ofi.intervencion@vigo.org

Área de Política de Benestar Social

Dirixida pola concelleira delegada e membro da Xunta de Goberno Local:

Yolanda Aguiar Castro

Dirección electrónica: ofi.bensocial@vigo.org

Área de Deportes

Dirixida polo concelleiro delegado:

José Manuel Fernández Pérez

Dirección electrónica: concelleriadeportes@vigo.org

Área de Contratación, Patrimonio e Xestión Municipal

Dirixida pola concelleira delegada e membro da Xunta de Goberno Local:

Patricia Rodríguez Calviño

Dirección electrónica: ofi.xestionmunicipal@vigo.org 

Área de Medio Ambiente e Vida Saudable

Dirixida pola concelleira delegada:

Nuria Rodríguez Rodríguez

Dirección electrónica: ofi.mambiente@vigo.org

Área de Educación

Dirixida polo concelleiro delegado:

Gorka Gómez Díaz

Dirección electrónica: ofi.educacion@vigo.org

Área de Parques e Xardíns, Comercio, Distritos e Festas especiais

Dirixida polo concelleiro delegado:

Ángel Rivas González

Dirección electrónica: ofi.distritos@vigo.org

Área de Igualdade e Normalización Lingüística

Dirixida pola concelleira delegada de Área:

Maria Eugenia Dolores Blanco Iglesias

Dirección electrónica: ofi.muller@vigo.org

Área de Turismo e Xuventude

Dirixida pola concelleira delegada de Área:

Mª Carmen Lago Barreiro

Dirección electrónica: ofi.turismo@vigo.org

Área de Participación cidadá e Festas

Dirixida polo concelleiro delegado de Área:

Pablo Luis Estévez Rodríguez

Dirección electrónica: ofi.pcidada@vigo.org