Organización Municipal

Concellerías

A composición do goberno municipal segundo as áreas de actuación é a seguinte:

Delegación de competencias específicas do Alcalde en concelleiros (2023-2027):

Delegación de competencias da Xunta de Goberno local en concelleiros/as (2023-2027):

Modificación de delegación de competencias e aprobación do texto refundido (28/07/2023) - BOP 164 25/08/2023

Alcalde

Abel Caballero Álvarez

Dirección electrónica: alcaldia@vigo.org

Corresponden as áreas as competencias nas materias que a continuación se relacionan, nos termos que se determinen na resolución de delegación de atribucións do Alcalde e Xunta de Goberno Local:

 1. María Del Carmen Silva Rego.- Primeira Tenente de Alcalde e Área de Goberno de Patrimonio Histórico, Cultura, Igualdade e Normalización Lingüística.
 2. Francisco Javier Pardo Espiñeira.- Segundo Tenente de Alcalde e Área de Goberno de Fomento e Servizos.
 3. Elena Espinosa Mangana.- Terceira Tenente de Alcalde e Área de Goberno de Emprego, Fondos Europeos, Patrimonio, Medio Ambiente, Educación, Deportes e Xuventude.
 4. María José Caride Estévez.- Cuarta Tenente de Alcalde e Área de Goberno de Urbanismo e Vivenda. Adscríbese a está área o Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo.
 5. Patricia Rodríguez Calviño.- Área de Goberno de Seguridade, Contratación, Festas e Xestión Municipal.
 6. Yolanda Aguiar Castro.- Área de Goberno de Política Social e Turismo.
 7. Jaime Aneiros Pereira.- Área de Goberno de Orzamentos e Facenda.
 8. Ángel Rivas González.- Área de Goberno de Parques e xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Festas Especiais.
 9. Carlos López Font.- Área de Portavocía.
 10. Ana María Mejías Sacaluga.- Concelleira Delegada de Limpeza, Ciclo de Auga e Transportes.
 11. Olga Alonso Suárez.- Concelleira Delegada de Educación e Recursos Humanos e Formación.
 12. Abel Losada Álvarez.- Concelleiro Delegado de Estudos e Análise Económico.
 13. Nuria Rodríguez Rodríguez.- Concelleira Delegada de Medio Ambiente.
 14. Jose Manuel Fernández Pérez.- Concelleiro Delegado de Deportes.
 15. Pablo Luis Estévez Rodríguez.- Concelleiro Delegado de Participación Cidadá e Distritos
 16. María Del Carmen Lago Barreiro.- Concelleira delegada de Turismo e Xuventude.
 17. Gorka Gómez Díaz.- Concelleiro delegado de Cultura
 18. Ana Laura Iglesias González.- Concelleira delegada de Igualdade e Comercio.
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100