Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Oficina de Rehabilitación

Oficina Municipal Xestora da Rehabilitación da Vivienda

A Oficina de Rehabilitación está encargada de tramitar as axudas establecidas e comprometidas para a posta en valor dos ámbitos históricos da cidade e outros como as ARIs de Coia e Santa  Clara e próximamente nas ARIs de Beiramar, San Roque, Espiñeiro-Teis e San Pablo. Suxire intervencións nos espazos públicos, alicientes que se valoran para xerar actuacións nestas áreas da cidade.

AVISO DE DECLARACIÓN DE NOVAS ÁREAS DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ÁMBITOS URBANOS
BEIRAMAR

ESPIÑEIRO-TEIS
SAN PABLO
SAN ROQUE
Aberto o prazo de presentación de solicitudes de información e visita para poder beneficiarse de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas
Proximamente asinarase un convenio entre o Concello de Vigo, o Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana e a Xunta de Galicia. Plan estatal de vivenda 2018-2021.

 

Aviso Importante: Covid-19
PARA ATENCIÓN PRESENCIAL
IMPRESCINDIBLE SOLICITAR CITA PREVIA
OBRIGATORIO USO DE MÁSCARA
Para calquera información adicional pode acceder a http://hoxe.vigo.org/

DISCULPEN AS MOLESTIAS

Servizos que se prestan

 • Asesoramento técnico, visitas técnicas, suxestións de intervención óptima nos inmobles, supervisión de orzamentos e facturas.
 • Información de axudas dos distintos plans de vivenda.
 • Información das axudas compatibles dentro dos ámbitos e liñas de financiamento:
  • Conxuntos históricos,
  • Patrimonio histórico municipal,
  • Consorcio do Casco Vello,
  • IDAE,INEGA, IGAPE, etc...
 • Información aos técnicos encargados da redacción de proxectos de obras maiores
 • Redacción de documentación técnica para a obtención de licenzas de obras menores.
 • Seguimento de tramitación das licenzas solicitadas.
 • Estreita colaboración cos propietarios e propietarias.
 • Colaboración con servizos sociais en casos de insolvencia.

Delimitación das Áreas de Rehabilitación declaradas no Concello de Vigo

Na cidade de Vigo están declaradas oito Áreas de Rehabilitación Integral, a do Casco Vello en 1997, en 2003 a do Barrio Histórico de Bouzas e en 2015 declaráronse as Areas de Rexeneración e Renovación Urbana do Grupo de Casas de Santa Clara e a de Bueu-Moaña en Coia, nestá última aprobouse unha ampliación en 2018 e por último, no ano 2021 declaráronse as Areas de Rehabilitación de Ámbitos Urbanos de Beiramar, San Roque, Espiñeiro-Teis e San Pablo.

As súas delimitacións pódense consultar nos seguintes enlaces:

 

Axudas nas ARIs Declaradas

 • As incluídas no Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 (BOE 61 de 10/03/2018), correspondentes coa Fase 18ª do Casco Vello, a Fase 13ª do Barrio histórico de Bouzas, a Fase 5ª das rúas Bueu-Moaña en Coia e Fase 4ª de Santa Clara. Ditas actuacións están en proceso de selección e deberán estar rematadas e xustificadas antes do 30 de sepembro de 2025
 •  

 • As incluídas no Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 (BOE 61 de 10/03/2018), correspondentes coa Fase 17ª do Casco Vello, a Fase 12ª do Barrio histórico de Bouzas, a Fase 4ª das rúas Bueu-Moaña en Coia e a Fase 3ª de Santa Clara. Ditas actuacións deberán estar rematadas e xustificadas antes do 30 de setembro de 2024.
 •  

 • As incluídas no Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 (BOE 61 de 10/03/2018), correspondentes coa Fase 16ª do Casco Vello, a Fase 11ª do Barrio histórico de Bouzas, a Fase 3ª das rúas Bueu-Moaña en Coia e a Fase 3ª de Santa Clara. Ditas actuacións deberán estar rematadas e xustificadas antes do 30 de setembro de 2023.
 •  

 • As incluídas na Prórroga do Plan Estatal de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016 (BOE 298 do 10/12/2016), correspondentes coas Fases 13ª, 14ª e 15ª do Casco Vello, as Fases 8ª, 9ª e 10ª do Barrio histórico de Bouzas, as Fases 1ª e 2ª das rúas Bueu-Moaña en Coia e as Fases 1ª e 2ª de Santa Clara. Ditas actuacións deberán estar rematadas e xustificadas antes do 30 de novembro de 2022.

Ao mesmo tempo estase a preparar unha nova convocatoria pública de axudas para as ARIs do Concello, ate que se produza a súa apertura, calquera persoa interesada en recibir información ou en que se realice unha visita ao inmoble a rehabilitar neses ámbitos, pode presentar por rexistro na Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo o seguinte formulario xunto coa documentación acreditativa correspondente (da titularidade do inmoble e o DNI/CIF do solicitante).

Impreso de solicitude de información e visita   

Normativa Reguladora

 • Plan Estatal de Vivenda 2022-2025:
  • Real Decreto 42/2022, do 18 de xaneiro, polo que se regula o Bono de Alugueiro Xove e o Plan Estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.

Outras axudas complementarias

Neste apartado incorpóranse programas de axudas compatibles coas axudas nas ARIS.

 • Resolución e Extracto do 28 de outubro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes aos programas de incentivos 4 e 5 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia-financiado pola Unión Europea- NextGenerationEU (códigos de procedemento IN422J e IN422K).
 • Resolución e Extracto do 28 de outubro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos 6 vencellado á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia europeo, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (códigos de procedemento IN422L e IN422M).
 • Orde e Extracto do 24 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de intervencións arqueolóxicas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento CT104B)
 • Resolución e Extracto do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a adquisición de vivenda nos centros históricos e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento VI400A)
  Correción de erros
 • Resolución e Extracto do 28 de decembro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a particulares para o ano 2021 (código de procedemento IN421O)
 • Resolución e Extracto do 28 de decembro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías renovables, de uso térmico, dirixidas a particulares, para o ano 2021 (código de procedemento IN421P)
 • Resolución e Extracto do 4 de novembro de 2020 pola que se convoca o Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes, con carácter plurianual (código de procedemento VI406C)

Outras axudas

Neste apartado incorpóranse outros programas de axudas non compatibles coas ARIS de Vigo:

 • RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2021 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2021 (códigos de procedemento VI422E, VI408H, VI408N, VI422F e VI406A).