Participación cidadá

Internet

A través deste correo electrónico os cidadáns e cidadás poden realizar consultas, resolver dúbidas e solicitar información de todo tipo, recibindo comodamente a resposta no seu correo persoal.

Trámites

Trámites creados para a defensa dos intereses dos veciños e veciñas nas relacións co Concello. Poden ser exercitados por persoas físicas ou xurídicas sen limitación algunha.

Xestión de Avisos

Servizo gratuíto de avisos a móbiles e direccións electrónicas para particulares e empresas, permite recibir puntualmente información sobre: prazos de cobro do imposto de vehículos de tracción mecánica, taxa de recollida do lixo, imposto sobre bens inmobles, imposto sobre actividades económicas así como das convocatorias de oferta de emprego público do Concello.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100