Limpeza

Enlaces de interese

 • medioambiente.xunta.es: Consellería de Medio Ambiente. Xunta de Galicia.
 • www.marm.es: Ministerio de Medio Ambiente. Goberno de España.
 • www.contenur.com: Contenur: empresa encargada do lavado e mantemento das papeleiras e dos colectores de residuos urbanos no termo municipal de Vigo.
 • www.aluminio.org: ARPAL: asociación para a reciclaxe de produtos de aluminio.
 • www.aspapel.es: ASPAEL: asociación nacional de fabricantes de pasta, papel e cartón.
 • www.cicloplast.com: CICLOPLAST: entidade para a reciclaxe dos residuos plásticos en España.
 • www.ecoacero.com: ECOACERO: asociación ecolóxica para a reciclaxe de follalata.
 • www.ecoembes.com: ECOEMBES: sistema integrado de xestión de envases e residuos de envases.
 • www.ecopilas.es: ECOPILAS: fundación para a xestión ambiental de pilas.
 • www.ecovidrio.es: ECOVIDRIO: sistema integrado de xestión de envases de vidro.
 • www.sogama.es: SOGAMA: Sociedade Galega de Medio ambiente. A súa función é a xestión dos residuos urbanos (RU) xerados na comunidade Autónoma de Galicia.
 • www.sogarisa.es: SOGARISA: Centro de Tratamento de Residuos Industriais de Galicia.
 • www.tragamovil.es: Fundación ambiental, sen ánimo de lucro para a xestión dos residuos de teléfonos móbiles, equipos e accesorios de telefonía e comunicacións.
 • www.ecofimatica.es: Fundación ambiental, sen ánimo de lucro. Sistema Integrado de Xestión de residuos de aparellos eléctricos que agrupa a case a totalidade de fabricantes de aparellos de ofimática e reprografía.
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100