Xerencia Municipal de Urbanismo

Planeamento e Xestión

Área de Planeamento e Xestión

 • Enderezo: Xerencia Municipal de Urbanismo. Praza do rei s/n. 36202 Vigo.
 • Teléfonos de información: 986 810 325
 • Email: urb.planeamento@vigo.org
 • Web: www.vigo/planeamento
 • Horario de atención: venres de 9:00 a 13:30 horas previa cita.

A Oficina de Planeamento e Xestión está encargada da tramitación e seguemento da avaliación ambiental estratéxica de plans e programas, redacción e tramitación de todo tipo de plans urbanísticos, tanto de iniciativa pública como privada e do seguimento e execución do Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU).

Entre os servizos que se prestan, están os de información e asesoramento especializado sobre o desenvolvemento do PXOU, información urbanística, avaliación ambiental estratéxica de plans e programas, expedición de informes, certificacións urbanísticas, e contestación a consultas urbanísticas especiais.

En relación coa execución do planeamento, nesta oficina lévase a cabo a redacción, información, seguemento e control dos instrumentos de equidistribución e proxectos de urbanización ata a súa recepción.

Servizos que se prestan

 • Asesoramento técnico.
 • Información sobre planeamento urbanístico: Plan Xeral (PXOU) e Plans de desenvolvemento.
 • Información sobre programación e estratexia de actuación do PXOU.
 • Expedición de:
  • Informacións urbanísticas.
  • Certificacións urbanísticas.
 • Resposta a consultas urbanísticas especiais.
 • Tramitación e seguimento da avaliación ambiental estratéxica (AAE) de plans e programas.
 • Tramitación de instrumentos de normalización de predios.
 • Tramitación de proxectos de innecesariedade de parcelamento.
 • Redacción, Tramitación e seguemento de plans de desenvolvemento.
 • Tramitación e asesoramento de instrumentos de equidistribución (proxectos de reparcelamento ou proxectos de compensación).
 • Redacción, tramitación, seguemento e recepción de Proxectos de Urbanización.

Plans en tramitación

Planeamento de desenvolvemento en tramitación

Trámites de Planeamento e Xestión

A Sede Electrónica proporciónalle unha listaxe cos trámites relacionados con este servizo, ademais de toda a documentación necesaria, os formularios e impresos, taxas e demais cuestións relacionadas con cada un.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100