Educación

Curso 2022-2023

Listaxe alumnado apto

Escola de verán

Curso avanzado

Convocatoria Xeral Preinscripción
FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA
ALUMNADO DE NOVO INGRESO NA EMAO CURSO 2022-23
 1.  As persoas incluídas nos listados cos resultados do sorteo e das probas de acceso deberán formalizar a súa matrícula presentando na Unidade Administrativa da EMAO a seguinte documentación:
  • Ficha cumprimentada (Recóllese e entrega na U.A. da EMAO).
  • Fotocopia simple do seu DNI.
  • DATAS E HORARIO DE MATRÍCULA:
   do 27 ao 29 de setembro (de 10 a 13 H. e de 16 a 20 H.)
   30 de setembro (de 10 a 13 H.)
 2. De non confirmarse a matrícula nas datas indicadas daráselle de baixa na lista de admisión, pasando a ocupar o seu posto a persoa que figure no lugar correspondente na lista de agarda.
 3. Establécese unha lista de agarda para cada especialidade, para os casos de substitución por baixa ou por renuncia do alumnado durante o primeiro trimestre do curso 2022-2023. Por razóns prácticas, o número de persoas que figuran na lista de agarda que se publica é, como máximo, o número de prazas ofertadas para cada especialidade.
 4. A admisión definitiva está condicionada á veracidade dos datos de empadroamento.
 
Solicitudes de Preinscrición:
Deberán realizarse por correo electrónico ao enderezo emao@vigo.org, segundo o cadro de vacantes existentes publicado e reunindo os requisitos esixidos na convocatoria.
Prazo de preinscrición : ata o 7 de setembro, indicando:
 • Asunto: Solicitude acceso por convalidación
 • Corpo da mensaxe:
  • Especialidade e nivel que se solicita
  • Nome, apelidos e DNI
 • Incorporaranse como adxuntos arquivos co currículum e copia dos xustificantes dos méritos que, se é o caso, se considere de interese alegar.

Calquera dúbida, pode poñerse en contacto :
 • De luns a venres de 09,00 a 14 horas (agosto pechado)
 • Tlf. 986-228088
 • Correo Electrónico: emao@vigo.org

Prazo de preinscrición:
 • ata o 7 de setembro só internet
 • ata o 31 de xullo e de 1 ao 7 de setembro presencial.(Agosto Pechado) 
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100