Información económica

Exercicio 2018

O pleno de Excmo concello de Vigo, en sesión ordinaria celebrada o 27 de decembro de 2017, aprobou con carácter definitivo o Orzamento Xeral do Concello, que deberá rexer durante o exercicio do ano 2018, así como o do seu Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo, cos resumes pòr cápitulos, así como os estados consolidados dos mesmos, publicandose no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 247 de 28 de decembro.

 

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100