Servizos cidadanía

Servizos Sociais

Benestar Social

 • Enderezo: Praza do Rei, 1 (planta baixa).
 • Teléfono: 986 810 129 -  986 810 288
 • e-mail: ofi.central@vigo.org
 • Horario: de 9 a 13:30 horas.

Os Servizos Sociais Municipais son o instrumento máis eficaz para garantir a atención das necesidades sociais de toda a poboación da cidade, previr a desigualdade dos cidadáns e das cidadás, favorecer a participación e o libre desenvolvemento das persoas e dos grupos da sociedade e fomentar do desenvolvemento comunitario.

O Departamento de Política Social do Concello de Vigo conta con diferentes servizos e programas destinados a atender as demandas e necesidades das persoas e dos colectivos:

 • Poboación en xeral.
 • Colectivos de infancia e familia.
 • Persoas en situación de exclusión residencial e/ou situación de vulnerabilidade social.
 • Persoas maiores.
 • Persoas con discapacidade.
 • Persoas migrantes.
 • Prevención e tratamento de conductas aditivas.
 • Fomento e promoción da solidariedade e da participación.

Para a prestación dos servizos sociais comunitarios, de competencia municipal, creáronse as Unidades de Traballo Social (UTS) por zonas, que garanten o dereito de acceso universal para todas as persoas ou grupos diversos, e o carácter integrador e coordinado de toda a intervención social a través de puntos de acceso normalizados.

Onde acudir

Para solicitar cita previa na UTS, as persoas deben dirixirse á que lle corresponda segundo o seu enderezo, utilizando o buscador ou consultando as Unidades de Traballo Social no Rueiro.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100