Servizos Sociais

CEDRO

CEDRO

Unidade Asistencial de Drogodependencias (UAD) Nº. R.C.S.: C-36000927

Unidade de Día (UD) Nº. R.C.S.: C-36000723

 • Enderezo: Rúa Pintor Colmeiro 9, 36211 Vigo.
 • Teléfono: 986 482 750
 • Fax: 986 483 019
 • Horario de atención ao público:
  • De luns a venres de 8:30 a 14 horas e de 15:30 a 20:30 horas.
  • Horario de verán: do 15 de xuño ao 15 de setembro, de 8:30 a 13:30 horas e de 15:30 a 19:30 horas.

A Unidade Asistencial de Drogodependencias do Concello de Vigo iniciou oficialmente o seu funcionamento en marzo de 1985, cun equipo de profesionais que xa comezara un labor asistencial desde dependencias do propio Concello. O traslado posterior a unhas instalacións específicas na rúa Uruguai supuxo o arranque formal da actividade do denominado Centro Preventivo e Asistencial de Drogodependencias (CEDRO). En 1990, o dispositivo cambia á súa localización actual en rúa Pintor Colmeiro nº 9 onde dispón de espazos e dotación máis adecuada para o desenvolvemento da súa actividade asistencial.

CEDRO é un dispositivo asistencial de carácter público que forma parte da Rede Asistencial de Trastornos Adictivos de Galicia e que desenvolve unha activa e amplo labor neste ámbito:

 • Prestación de programas de tratamento específicos para adiccións.
 • Coordinación con outras entidades, institucións e administracións para a asistencia de emerxencias sociais e de procesos de incorporación social de persoas con trastornos adictivos.
 • Actividade sobre o medio para coñecer, motivar ao tratamento, e reducir o dano en persoas con trastornos adictivos que non acoden á rede asistencial.
 • Participación en niveis de coordinación e organización comunitaria a nivel local (Plan Local de Drogodependencias e outras Adiccións de Vigo), autonómico (Plan de Trastornos Adictivos de Galicia) e nacional (Plan Nacional sobre Drogas).

CEDRO desenvolve programas de asistencia sanitaria especializada a persoas con trastornos adictivos, cun modelo biopsicosocial, respectando os principios de universalidade, anonimato, voluntariedade, equidade e gratuidade, en coordinación co resto dos dispositivos de atención ás adiccións e de saúde mental da área sanitaria.

A quen vai dirixido

 • A área de poboación cuberta comprende os concellos de Vigo, Nigrán, Gondomar e Baiona.
 • Aténdese, mediante cita previa, a demanda de tratamento de calquera trastorno adictivo.
 • A realización dos tratamentos é voluntaria, salvo en casos de cumprimento alternativo de pena ou calquera outra modalidade mediada por sentenza xudicial firme, nos que as condicións están determinadas polo xuíz. Os menores de idade requiren exprésa autorización paterna ou do seu titor legal.

Como pedir cita

 • A través de atención primaria.
 • Directamente, na nosa UAD, de forma presencial ou telefónica.

Consulte máis información do CEDRO nos seguientes apartados:

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100