Maiores

Universidade

A Universidade de Vigo pretende facilitarlles ás persoas adultas o seu desenvolvemento persoal e social coa posta en marcha do Programa para Maiores nos seus tres campus.

Trátase, pois, dunha oferta de estudos para aqueles que, por varias razóns, non puideran acceder á Universidade no seu momento ou que sendo xa titulados atópense en idade insólita para as tarefas académicas.

Ciclo Intensivo:

  • Está dirigido a todas las personas mayores de 55 años que tengan el tiempo suficiente para el estudio y la integración en las diversas actividades que surjan de la aulas y con deseos de acercar su experiencia, así promover e desenvolver actividades de formación en linguas modernas, atendendo ás necesidades lingüísticas da comunidade universitaria e da súa contorna próxima.como de participar en la vida académica, sin necesidad de titulación previa.
  • Tiene una duración de 54 créditos y tres años académicos (540 horas). Su superación dará lugar al título propio de la Universidad de Vigo de Graduado Universitario Senior.

Ciclo de Especialización:

  • Está dirixido a:
    • Aqueles alumnos que superasen os estudos correspondentes ao Ciclo Intensivo do "Programa para Maiores" das Aulas de formación aberta da Universidade de Vigo ou programas universitarios equivalentes.
    • Aquelas persoas maiores de 50 anos que, sen cursar ou superado os estudos arriba sinalados, acrediten estar polo menos en posesión do titulo oficial de diplomado, enxeñeiro técnico ou equivalente.
  • Ten unha duración de 36 créditos e dous anos académicos (360 horas). A súa superación dará lugar ao título propio da Universidade de Vigo de Graduado Superior Senior.

Máis información:

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100