Web Municipal

Aviso Legal

O Concello de Vigo, a través do seu portal Web facilita información de interese xeral da cidade de Vigo e, en especial, información e xestións propias da organización municipal. A información facilitada é a vixente no momento da súa publicación.

O Concello de Vigo desenvolverá os esforzos precisos para evitar erros e, no seu caso, reparalos ou actualizalos canto antes, non podendo garantir a súa inexistencia nin que o contido da información atópese permanentemente actualizado.

O Concello de Vigo poderá efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións sobre a información contida no seu portal ou na súa configuración ou presentación.

O acceso ao Portal, así como o uso que poida facerse da información que contén, son da exclusiva responsabilidade do usuario. O Concello de Vigo non se responsabilizará de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse deste acceso ou uso de información, con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais ás que deba someterse o estrito exercicio das súas competencias.

No Portal incluíronse enlaces a páxinas de sitios web de terceiros ("links"), a maior parte a páxinas de Internet doutras Administracións Públicas, que se consideraron de interese para os usuarios. No entanto, o Concello de Vigo non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou contidos de enlaces de terceiros aos que se fai referencia no Portal.

Os dereitos de propiedade intelectual deste Portal de Internet, o seu deseño gráfico e os códigos que contén, son titularidade do Concello de Vigo, a non ser que se indique unha titularidade diferente. A reprodución, distribución, comercialización ou transformación non autorizadas destas obras, a non ser que sexa para uso persoal e privado, constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual do Concello de Vigo ou daquel que sexa titular. Igualmente, todas as marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos no portal están protexidos por Lei.

Referente ao tratamento dos datos de carácter persoal pode consultar toda a información nesta páxina habilitada ao efecto.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100