Maiores

Educación

A oferta pública de educación de persoas adultas asegura e garante que poidan adquirir, actualizar, completar ou ampliar os seus coñecementos e aptitudes para o desenvolvemento persoal e profesional.

A través dos ensinos de adultos conséguese:

  • Actualizar a formación básica e acceder aos diferentes niveis do sistema educativo.
  • Mellorar a cualificación profesional ou adquirir unha preparación para o exercicio doutras profesións.
  • Adquirir novos conceptos, técnicas e habilidades para unha mellor adaptación aos cambios do mundo actual.
  • Conseguir unha maior satisfacción e seguridade no medio persoal e profesional.
  • Desenvolver a capacidade de participación na vida social, cultural, política e económica.

Hai diversas opcións:

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100