Persoas con discapacidade

Centros Públicos de Integración

Os Centros Públicos de Integración son centros públicos que teñen aulas específicas para a integración das nenas e nenos con necesidades especiais.

Centro de Educación Infantil e Primaria "Escultor Acuña"

É un centro de integración de nenas e nenos hipoacúsicos polo cal teñen aulas especializadas para este tipo de alumnado.

Centro de Educación Infantil e Primaria "Seis do nadal"

É un centro de integración de nenas e nenos con discapacidade motórica.

Centro de Educación Infantil e Primaria "Fonte Escura"

O seu proxecto está baseado na integración, polo cal mantén un ambiente de convivencia, baseado na participación, no pluralismo, na tolerancia e no respecto e atende de forma individualizada e personalizada tendo en conta a diversidade.

Pode consultar as características concretas destes centros na Guía de Centros Públicos editada pola Concellaría de Educación.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100