Logos

Axudas fortalecemento actividade comercial en zonas turísticas, convocatoria 2022

Proxecto:

Programa de axudas para o fortalecemento da actividade comercial  en zonas turísticas, convocatoria 2022.

Convocatoria:    

Orde ICT/951/2021, de 10 de setembro, pola que se establecen as bases reguladoras das liñas de axudas para o fortalecemento da actividade comercial en zonas turísticas e procédese á súa convocatoria no ano 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Ditas bases foron modificadas mediante a Orde ICT/567/2022, de 15 de xuño, publicada no BOE nº 148, de 22 de xuño de 2022 que modificou a Orde ICT/951/2021, de 10 de setembro.

Orde ICT/133/2023, de 15 de febreiro, pola que se modifica a Orde ICT/951/2021, de 10 de setembro, pola que se establecen as bases reguladoras das liñas de axudas para o fortalecemento da actividade comercial en zonas turísticas e procédese á súa convocatoria no ano 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Publicada no BOE nº 41 de 17 de febreiro de 2023.

Axente/s financiadores ou cofinanciadores

  • Ministerio de Economía, Comercio e Empresa: Axudas para o fortalecemento da actividade comercial en zonas turísticas (convocatoria 2022).
  • Política palanca: Palanca V. Modernización e dixitalización do tecido industrial e da PEME, recuperación do turismo e impulso a unha España nación emprendedora.
  • Compoñente 14: denominado "Plan de modernización e competitividade do sector turístico": mellora da competitividade do sector turístico, en concreto, aqueles proxectos que conteñan, entre outras, actuacións de innovación e modernización dos servizos turísticos no ámbito da eficiencia enerxética e a economía circular.
  • Investimento: C14.I4.a, "Actuacións especiais no ámbito da competitividade. Fortalecemento da actividade comercial en zonas de gran afluencia turística".

Expediente solicitude:

Núm.:1352-441. Aprobación da participación do Concello de Vigo á convocatoria correspondente o exercicio 2022 do programa de axudas para o fortalecemento da actividade comercial en zonas turísticas, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia – financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU.

Actuacións solicitadas:

Área de Goberno xestor do proxecto:

  • Área de Goberno de Fomento e Servizos

Concesión subvención:

Con data 9 de xaneiro  de 2023, a Secretaría de Estado de Comercio, a través da Dirección Xeral de Política Comercial, publica unha Proposta de Resolución Definitiva de Concesión na que inclúe as solicitudes finalmente estimadas e polos importes alí fixados.

Na listaxe definitiva de proxectos estimados favorablemente, figura o Concello de Vigo - Nº Expediente: ACT-010000-2022-127, actuación: Impulso do novo eixo comercial contorna ao CC Vialia e a nova estación AVE Vigo/Urzáiz e a súa conexión coa Cidade da Xustiza de Vigo- fase: Implantación medios mecánicos de mobilidade peonil rúa Escultor Gregorio Fernández.

Resolución da concesión

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100