Igualdade

Discriminación Laboral

Calquera distinción, exclusión ou preferencia, baseados en motivos como... o sexo... que teña por efecto anular a igualdade de oportunidades e trato no emprego e a ocupación constitúe discriminación sexual laboral.

A discriminación xurde porque a miúdo...

 • As mulleres sitúanse maioritariamente nos postos menos valorados e considerados socialmente de baixa cualificación.
 • Na promoción e o ascenso utilízanse criterios non obxectivos que benefician sobre todo aos homes.
 • As mulleres ocupan na maior parte das veces as categorías profesionais onde o salario é inferior, existindo segregación ocupacional dentro da empresa.

A discriminación salarial ocorre cando...

 • Para idénticas categorías os salarios medios son inferiores para as mulleres.
 • Establécense complementos salariais na negociación colectiva a favor de postos de traballo ocupados tradicionalmente e maioritariamente por homes.
 • Na valoración dos postos de traballo ignóranse elementos que se atopan nas tarefas desempeñadas maioritariamente por mulleres.
 • Dáse entre as mulleres unha maior taxa de temporalidade e traballo a tempo parcial e unha gran proporción no traballo en negro.

A discriminación por maternidade supón moitas veces...

 • A imposibilidade de acceder a un posto de traballo.
 • Que non se prorrogue o contrato temporal.
 • O incumprimento en relación cos permisos e adaptación das condicións de traballo.
 • O despido tanto en período de proba como unha vez superado este.
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100