Participación cidadá

Publicacións e Enquisas

Nesta páxina poderá consultar e descargar todas as publicacións, informes e enquisas dispoñibles en formato "pdf", editadas pola Concellaría de Participación Cidadá, o Servizo de Atención Cidadá, as relacionadas coas Asociacións ou Centros Cívicos.

PublicaciónsRegulamento de Participación Cidadá: publicado en 1991, 15 páxinas, 28k, versión en galego.

Proxecto do Novo Regulamento de Participación Cidadá: adoptado e acordado inicialmente no Pleno do Concello, en sesión ordinaria, o 31 de marzo de 2006. 19 páxinas, 164k, versión en galego.

Servizo de Atención Cidadá, Carta de Servizos - En revisión: datos e fins do servizo, publicado en formato pdf, 20 páxinas, 3 Mb, versión en galego.

Carta de Servizos, Anexos: guía de funcións dos grupos e postos de carácter técnico-administrativo, datos e fins do servizo, publicado en formato pdf, 20 páxinas, 330 K, versión en galego.

Enquisa demanda formativa dixital nos Centros Municipais de Distrito

Informe de actividade do servizo de información telefónica 010: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Grao de cumplimento da prestación dos servizos municipais

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100