Voluntariado (OMV)

Voluntariado en Entidades de Acción Voluntaria (EAV)

Entidades de Acción Voluntaria (EAV) está composta por todas aquelas Asociacións dadas de alta na Oficina Municipal de Voluntariado (OMV) e no Rexistro Municipal de Entidades de Ámbito Municipal.

Agrupa Asociacións que representan na súa totalidade a distintos colectivos da cidade, desde persoas con discapacidade (física, psíquica e/ou sensorial), persoas inmigrantes, persoas en situación de exclusión social, muller, toxicomanías, saúde mental, persoas maiores,...

Unha vez adheridas a OMV presentan a súa demanda de voluntariado e a OMV filtra as persoas voluntarias para posteriormente facer a derivación ás Entidades de Acción Voluntaria (EAV).

É importante levar un seguimento tanto das necesidades das persoas voluntarias no desenvolvemento da súa actividade, como das Entidades que participan nesta iniciativa.

Para máis información consultar: Programa de Entidades da OMV.

Para a persoa voluntaria en EAV:

Ofrecerémosche toda aquela información necesaria para que poidas facer voluntariado en todas aquelas entidades que ofrecen un proxecto de voluntariado na cidade de Vigo.

A persoa voluntaria poderá desenvolver a súa acción voluntaria dentro dunha Asociación no ámbito Municipal Vigués, e que esta se atope adherida o programa de Entidades da OMV.

As actuacións da persoa voluntaria encamiñaranse a paliar as demandas de voluntariado feitas polas Asociacións e os distintos colectivos aos que se dirixen (inmigrantes, exclusión social, persoas discapacitadas, mulleres, saúde,...).

A OMV encargarase de facer a derivación do voluntario ás distintas Entidades, sen perder o contacto co mesmo mediante un seguimento continuo.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100