Organización Municipal

Informes ao Pleno do Concello

De acordo coa normativa que rexe o funcionamento do Valedor do Cidadán é preceptivo presentar un informe anual perante o Pleno do Concello que, ao detalle, dea conta de toda a casuística relacionada coas queixas presentadas, así como as recomendacións que este órgano levou a cabo ao longo de cada ano.

O Informe Anual, redactado con absoluta independencia e autonomía con respecto ao seu propio municipio, constitúe o principal dos mecanismos que dispón para persuadir ás autoridades administrativas e conseguir así a efectividade necesaria.

En cada Informe Anual presentado ten Vostede un resumo estatístico das actuacións desenvolvidas ao longo de cada ano, diferenciándose as actuacións realizadas a Instancia de parte (Entrevistas, Consultas, Avinzas e Expedientes) así como das Actuacións de Oficio. De forma sucinta e co obxecto de plasmar unha visión fixa de todas estas, descríbense estas actuacións por áreas temáticas mantendo, en todo momento e para unha mellor comparación, ese necesario punto de obxectividade.

 

 

Informe ao pleno 2011Informe ao Pleno do Concello - Ano 2011:
Actuacións a instancia de parte e de oficio.
Intervención do Valedor do Cidadán no Pleno do Concello
(26 novembro 2012).

Informe ao pleno 2010Informe ao Pleno do Concello - Ano 2010:
Actuacións a instancia de parte e de oficio.
Intervención do Valedor do Cidadán no Pleno do Concello
(5 setembro 2011).

Informe al pleno 2009Informe ao Pleno do Concello - Ano 2009:
Actuacións a instancia de parte e de oficio.

Informe al pleno 2008Informe ao Pleno do Concello - Ano 2008:
Actuacións a instancia de parte e de oficio.

Informe al pleno 2007Informe ao Pleno do Concello - Ano 2007:
Actuacións a instancia de parte e de oficio.

Informe al pleno 2006Informe ao Pleno do Concello - Ano 2006:
Actuacións a instancia de parte.
Consultas, entrevistas, expedientes.

Informe al pleno 2005Informe ao Pleno do Concello - Ano 2005:
Actuacións a instancia de parte.
Consultas, entrevistas, expedientes.

Informe al pleno 2004Informe ao Pleno do Concello - Ano 2004:
Actuacións a instancia de parte.
Consultas, entrevistas, expedientes.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100