Cultura

Edificio Bonín

  • Arquitecto: Jenaro de la Fuente Domínguez
  • Ano: 1910
  • Localización: rúa do Areal, 40 - 42

É unha das principais obras do autor na cidade que se conserva íntegra. É de estilo ecléctico e está composta por un andar baixo e tres andares. As dúas fachadas do edificio articúlanse a través dun chafrán circular de gran profusión decorativa, do que destacan os arcos de medio punto sustentados por columnas clasicistas que se superpoñen á carpintería das fiestras, cada unha delas cun balcón enmarcado por pilastras almofadadas. No segundo andar sitúanse uns capiteis de deseño libre nos que aparecen enlazadas as letras M e A, as das iniciais dos propietarios: Manuel Rodríguez Rodríguez e Anxelina Bonín.

As fachadas ordénanse simetricamente a través dun pavillón central torreado e dous laterais que enmarcan os tramos intermedios, aínda que da fachada da rúa do Porto só se construíu unha parte.

A ornamentación é dun recargado barroquismo, e non queda ningún oco en toda a fachada sen decoración.

Como é característico deste estilo, os andares singularízanse por un cambio na ornamentación de cada un deles, aparecen falsas claves, filigranas nas roscas dos arcos, máscaras de rostros monstruosos, grinaldas, etc.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100