Escudo Concello de Vigo

Oficina de asistencia en materia de rexistro

Rexistro do funcionariado habilitado

A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria do 17 de xuño de 2021, adoptou a aprobación da creación do rexistro do funcionariado público habilitado no Concello de Vigo.