Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Rede de Bases Municipal do Concello de Vigo

A rede de bases municipal (RBMCV) está composta por 100 bases ou cravos distribuídos polo termo municipal, e que servirán de apoio para o control de precisión nos traballos de levantamento topográfico mediante GPS.

cravo

Todos os cravos que compoñen a rede están gravados co texto “Concello de Vigo” e o número en formato NNN (001-100).

Se identifican na documentación cunha numeración continua dende RBMCV01 a RBMCV100. Realizouse unha reseña en campo de cada base na que figura a descrición e un croquis, e obtívose unha fotografía no momento da súa observación.

cravo

Documentación dispoñible: