Información económica

Orzamento 2024

O pleno de Excmo concello de Vigo, en sesión extraordinaria celebrada o 27 de decembro de 2023, aprobó con carácter definitivo o orzamento Xeral do Concello , que deberá rexer durante o exercicio do añou 2024, así como o do seu Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo, coa resúmenes por cápitulos, así como os estados consolidados dos mesmos, publicandose no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 249 de 29 de decembro.

 

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100