Escudo Concello de Vigo

Persoas con discapacidade

Servizos sociais

O Concello, desde o departamento de Servizos Sociais, desenvolve distintos programas dirixidos a persoas con discapacidades.

Así, ofrécense servizos de transcrición de documentación a soporte Braille, transporte adaptado, un dispositivo de acceso ao baño na praia, talleres de autonomía persoal, etc.