Logos

Zonas de baixas emisións e transformación dixital e sostible do transporte urbano 1ª convocatoria

Proxecto:  

Implantación de zonas de baixas emisións  a transformación dixital e sustentable do transporte urbano, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Primeira convocatoria, 2021.

Convocatoria:   

Orde TMA/892/2021 de 17 de agosto pola que se aproban as bases reguladoras para o Programa de axudas a municipios para a implantación de zonas de baixas emisións e a transformación dixital e sustentable do transporte urbano, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e apróbase e publica a convocatoria correspondente ao exercicio 2021.

Axente/s financiadores  ou cofinanciadores

  • Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentable: Programa de axudas a municipios para a implantación de zonas de baixas emisións e a transformación dixital e sustentable do transporte urbano,  compoñente 1, investimento 1, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Primeira convocatoria (publicación en 2021)
  • Política palanca: Palanca I Axenda urbana e rural, loita contra o despoboamento e desenvolvemento da agricultura.
  • Compoñente 1: O Plan de choque de mobilidade sustentable segura e conectada en contornas urbanas e metropolitanas do PRTR, aborda  impulsar a descarbonización da mobilidade urbana, a mellora da calidade do aire e da calidade de vida nas cidades. Este compoñente contempla un plan de choque con medidas dirixidas ao propio tecido da cidade e ás súas infraestruturas, así como á potenciación e optimización do transporte urbano e metropolitano, sen esquecer o impulso á electrificación da mobilidade e a mellora da calidade do aire. Se estrutura nun conxunto de 3 reformas e 3 investimentos. O investimento 1 do compoñente 1 está dirixida  a zonas de baixas emisións e transformación do transporte urbano e metropolitano.
  • Inversión: C1.I1, Zonas de baixas emisións e transformación do transporte urbano e metropolitano.

Expediente solicitude:

N.º:1046-441. Aprobación da participación do Concello de Vigo no programa de axudas a municipios para a implantación de zonas de baixas emisións e a transformación dixital e sustentable do transporte urbano deacordo á Orden Ministerial TMA/892/2021.

Actuacións solicitadas:

Área de Goberno xestor do proxecto:

  • Área de Goberno de Fomento e Servizos

Concesión subvención:

Anuncio da Secretaría Xeral de Transportes e Mobilidade sobre a Orde Ministerial de 20 de maio de 2022 pola que se conceden as axudas da primeira convocatoria do programa de axudas a municipios para a implantación de zonas de baixas emisións e a transformación dixital e sustentable do transporte urbano, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. BOE, Luns 23 de maio de 2022, núm 122, Sec V. Anuncios-B. Outros anuncios oficiais, Pág 24805

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100