Escudo Concello de Vigo

Protección Civil

Normativa

Protección Civil réxese por uns estatutos, aprobados en Comisión de Goberno o 29 de outubro de 2001, e xestionase a través dunha Xunta Directiva elixida democraticamente polos membros.

Lexislación: