Escudo Concello de Vigo

Servizos cidadanía

Xuventude

Oficina do Servizo de Xuventude

  • Enderezo: Rúa López Mora 31, 36211 Vigo.
  • Teléfono: 986 294 806.
  • Fax: 986 294 934.
  • E-mail: xuventude@vigo.org
  • Web: www.xuventudevigo.org
  • Horario de Oficina: de luns a venres de 9 a 14 horas e de 16:30 a 20:30 horas. Sábados de 10:30 a 13:30 horas.

Este espazo virtual presenta os recursos, espazos, direccións de interese, actividades e servizos, que desde o Concello e a Concellaría de Xuventude ofrécense para dar resposta á demanda de información útil e actualizada, adaptada ás necesidades reais, inquietudes, intereses e gustos da xente nova do Municipio de Vigo.

A Concellaría de Xuventude centraliza os seus servizos na Casa da Xuventude.

Espazos

Lugares de especial interese para a xente nova do municipio nos que se desenvolven a maioría de actividades e servizos.

Volver ao Inicio

Salas de Uso Público

Oferta de espazos acondicionados para realizar distintas actividades por parte de grupos, colectivos ou individuos, preferentemente do municipio de Vigo, previa solicitude.

Volver ao Inicio

Servizos de Información Xeral

Servizos de información de interese xeral e autoconsulta.

Volver ao Inicio

Servizos de Asesoramento Individualizado

Servizos de atención, información e asesoramento personalizado. Aínda que non é imprescindible, recoméndase solicitar cita previa por teléfono ou correo electrónico.

Volver ao Inicio