Servizos cidadanía

Xuventude

Oficina do Servizo de Xuventude

Este espazo virtual presenta os recursos, espazos, direccións de interese, actividades e servizos, que desde o Concello e a Concellaría de Xuventude ofrécense para dar resposta á demanda de información útil e actualizada, adaptada ás necesidades reais, inquietudes, intereses e gustos da xente nova do Municipio de Vigo.

A Concellaría de Xuventude centraliza os seus servizos na Casa da Xuventude.

Espazos

Lugares de especial interese para a xente nova do municipio nos que se desenvolven a maioría de actividades e servizos.

Servizos de Asesoramento Individualizado

Servizos de atención, información e asesoramento personalizado. Aínda que non é imprescindible, recoméndase solicitar cita previa por teléfono ou correo electrónico.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100