Limpeza

Trámites de Limpeza

Lista de trámites

Limpeza de solares, locais e rúas particulares

Mediante este trámite poderá solicitar ao Concello a limpeza de solares, locais e rúas particulares

Recepción de Residuos na Planta de Transferencia de Guixar

Trámite necesario para depositar residuos (lixo asimilable aos domiciliarios) na planta de transferencia (empacadora) de Guixar.

Recollida de animais mortos

Mediante este trámite poderá solicitar ao Concello a recollida do animal morto.

Recollida de residuos de construción de obras menores domiciliarias

Mediante este trámite poderá solicitar ao Concello a recollida de residuos de construción de obras menores domiciliarias.

Recollida de residuos en Punto Limpo

O punto limpo é unha instalación para recibir residuos especiais que non poden ser depositados nos colectores da cidade, de xeito gratuíto e voluntario para as e os cidadáns empadronados no Concello de Vigo.

Solicitude / Autoliquidación de Baleirado de Pozo Negro ou Fosa Séptica

Mediante este trámite poderá solicitar ao Concello o baleirado dun pozo negro ou dunha fosa séptica.

Solicitude de Instalación ou Cambio de Ubicación de Colectores (Recollida de Lixo e/ou Reciclaxe) e Papeleiras

Comunicación ao Concello de Vigo para solicitar a instalación ou cambio de ubicación de colectores (limpeza e/ou reciclaxe) e papeleiras.

Solicitude de Recollida de Enseres

Utensilios, mobles, instrumentos de medio ou gran volume necesarios ou convintes nunha casa.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100