Emprego Local

Publicacións

Nesta sección recóllense os documentos publicados pola concellaría de Promoción Económica e Emprego.

  • Presencia das Cooperativas de Traballo Asociado no Concello de Vigo: publicación en formato pdf (12 páxinas, 275K, versión en galego) informe económico que analiza o peso que teñen ditas cooperativas e a súa repercusión real no tecido empresarial de Vigo.
  • Foro sobre políticas de apoio ao cooperativismo: Memoria do Plan Local de Promoción do Cooperativismo do Traballo Asociado no concello de Vigo. Formato pdf (10 páxinas, 227K, versión en galego).
  • Enquisa sobre valores cooperativos á cidadanía viguesa: Informe de resultados da enquisa á cidadanía viguesa sobre valores cooperativos, realizada no marco do Plan Local de Promoción do Cooperativismo do Traballo Asociado. Formato pdf (28 páxinas, 294K, versión en galego).
  • Estudo de Grupos Promotores: publicación en formato pdf (23 páxinas, 599K, versión en galego). Estudo dun grupo de promotores de cooperativas no que se identifican as principais necesidades e barreiras para o desenvolvemento de novos proxectos cooperativos.
  • Plan Municipal de Emprego 2008-2011: publicación en formato pdf (107 páxinas, 592K, versión en galego) que contén íntegro o desenvolvemento do PME 2008-2011, con estatísticas, programas, investimentos e as actuacións que levarán a cabo neste período.
  • Presentación PME 2008-2011: publicación en formato pdf (12 páxinas, 1,2 M, versión en galego) que describe brevemente os programas que forman este plan.
  • Memoria do Plan Municipal de Emprego 2004-2007: documento en formato "pdf" (219 páxinas, 33 MB, versión en galego) na que se detallan os resultados do PME 2004-2007, resumo executivo de programas e servizos, actuacións, estatísticas, empresas e entidades colaboradoras, infraestruturas e servizos xerais.
  • Memoria do Plan Municipal de Emprego 2000-2003: documento en formato "pdf" (128 páxinas, 1 MB, versión en galego) que ofrece información detallada sobre todas as actividades desenvolvidas entre xaneiro de 2000 e marzo de 2003 a través do PME do Concello de Vigo, os programas realizados e os seus datos, orzamentos e infraestruturas, así como as súas conclusións e perspectivas.
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100