Escudo Concello de Vigo

Tráfico e Transportes

Taxis

Tarifas máximas (IVE incluído), para o transporte urbano en taxi para Vigo

Paradas

Pode consultar as paradas de taxi na app oficial do Concello de Vigo

Centrais de radio

  • Central radio taxi: 986 470 000 / 986 470 033
  • Radio taxi Vigo: 986 252 700 / 986 272 829
  • Radio taxi solidario: 986 123 123

Asociacións

  • Sociedade cooperativa galega autotaxi e gran turismo de Vigo e provincia de Pontevedra: Avda. Atlántida, 16. Teléfono 986 296 957
  • Élite taxi Vigo: Avda. Castrelos, 113 - 2ºD. Teléfono 617 373 756.
Información dirixida a profesionais do taxi

Visado municipal

Comunicación para coñecemento xeral das quendas de descanso, semanal e de aeroporto, que afectan ó servizo de taxi na cidade de Vigo:

Lista de trámites

No tramites